DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
Brazilië
In de geest van onze stichter wil GWG voorkeur te geven aan kansloze en de ongelijkheid tussen de mensen overbruggen. GWG wil met de verkregen middelen voorzien in de noden van de evenmens. Door de projecten die GWG hierdoor heeft opgestart in diverse landen worden deze mensen geholpen door middel van o.a. onderwijs (diverse schooltypes), verpleging (psychiatrie), opvang van jeugd, onderwijs in catechese en door pastorale zorg.
Algemeen De sociaal zwakkeren kampen in Brazilië vaak met de volgende problemen: hoge werkloosheid, veel informeel werk (zonder arbeidscontract), lage opleidingsgraad (analfabetisme of niet meer dan vier klassen van de lagere school), verslaving aan drugs en alcohol, geweld van allerlei aard (o.a. drugsbendes, huiselijk geweld), gebrekkige infrastructuur in de arme wijken, soms primitieve huisvesting of dakloos zijn. Tot de arme wijken behoren de wijken in de periferie van de grote steden, de favela`s en een aantal achtergebleven gebieden waaronder ook Jordania in de vallei van de rivier de Jequitinhonha.
De actiegroep Klim-Op-Brazilië werd opgericht in september 2006 met als doel fondsen in te zamelen voor het verlenen van studiebeurzen aan bekwame, maar onbemiddelde Braziliaanse studenten die hoger of universitair onderwijs willen volgen . Lees verder
Klim-Op-Brazilië Studiebeurzen
Ethiopië Is een van de armste landen ter wereld. GWG werkt in Addis Abeba onder de naam BGW ( Brothers of Good Works Projects, Ethiopia ) aan een menswaardig bestaan voor: laag opgeleiden, mensen met HIV, families met kinderen met een beperking, en (dakloze) ouderen. Dit doen we door kennisoverdracht, voorlichting en training, zodat mensen vanuit hun eigen kracht en talenten zich kunnen ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken zorgen we eveneens voor de basisvoorzieningen zoals goede gezondheidszorg en verbetering van huisvesting

Indonesië

In Indonesië zijn er projecten op Java, Bangka Sumatra en West-Timor. Ongeveer 18.000 jongens / meisjes krijgen basis of middelbaar onderwijs in een van de congrationele 35 scholen. Niet alleen in de grote steden Jakarta en Bogor, maar ook in de kleine dorpjes op het platteland zijn schooltjes. Door natuurrampen zijn er in Midden-Java veel wees-, straat- en zwerfkinderen. Hier schuilt het gevaar van kinderprostitutie en drugsverslaving . Onlangs zijn hier twee internaten geopend. Nu krijgen deze kinderen opvang, begeleiding en onderwijs wat voor hen van groot belang is. Dit was mogelijk dankzij onze sponsors. Het waren kinderen die op straat leefden. Nu leiden zij weer een beschermd leven. Dank aan Cordaid hiervoor.
Ethiopië
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
Brazilië
In de geest van onze stichter wil GWG voorkeur te geven aan kansloze en de ongelijkheid tussen de mensen overbruggen. GWG wil met de verkregen middelen voorzien in de noden van de evenmens. Door de projecten die GWG hierdoor heeft opgestart in diverse landen worden deze mensen geholpen door middel van o.a. onderwijs (diverse schooltypes), verpleging (psychiatrie), opvang van jeugd, onderwijs in catechese en door pastorale zorg.
Algemeen De sociaal zwakkeren kampen in Brazilië vaak met de volgende problemen: hoge werkloosheid, veel informeel werk (zonder arbeidscontract), lage opleidingsgraad (analfabetisme of niet meer dan vier klassen van de lagere school), verslaving aan drugs en alcohol, geweld van allerlei aard (o.a. drugsbendes, huiselijk geweld), gebrekkige infrastructuur in de arme wijken, soms primitieve huisvesting of dakloos zijn. Tot de arme wijken behoren de wijken in de periferie van de grote steden, de favela`s en een aantal achtergebleven gebieden waaronder ook Jordania in de vallei van de rivier de Jequitinhonha.
De actiegroep Klim-Op-Brazilië werd opgericht in september 2006 met als doel fondsen in te zamelen voor het verlenen van studiebeurzen aan bekwame, maar onbemiddelde Braziliaanse studenten die hoger of universitair onderwijs willen volgen . Lees verder
Klim-Op-Brazilië Studiebeurzen
Ethiopië Is een van de armste landen ter wereld. GWG werkt in Addis Abeba onder de naam BGW ( Brothers of Good Works Projects, Ethiopia ) aan een menswaardig bestaan voor: laag opgeleiden, mensen met HIV, families met kinderen met een beperking, en (dakloze) ouderen. Dit doen we door kennisoverdracht, voorlichting en training, zodat mensen vanuit hun eigen kracht en talenten zich kunnen ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken zorgen we eveneens voor de basisvoorzieningen zoals goede gezondheidszorg en verbetering van huisvesting

Indonesië

In Indonesië zijn er projecten op Java, Bangka Sumatra en West-Timor. Ongeveer 18.000 jongens / meisjes krijgen basis of middelbaar onderwijs in een van de congrationele 35 scholen. Niet alleen in de grote steden Jakarta en Bogor, maar ook in de kleine dorpjes op het platteland zijn schooltjes. Door natuurrampen zijn er in Midden-Java veel wees-, straat- en zwerfkinderen. Hier schuilt het gevaar van kinderprostitutie en drugsverslaving . Onlangs zijn hier twee internaten geopend. Nu krijgen deze kinderen opvang, begeleiding en onderwijs wat voor hen van groot belang is. Dit was mogelijk dankzij onze sponsors. Het waren kinderen die op straat leefden. Nu leiden zij weer een beschermd leven. Dank aan Cordaid hiervoor.