DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
Nevenfuncties van de bestuursleden van Stichting Goede Werken Glorieux .
Br. Theo van den Boer Voorzitter Plaatsvervangend provinciaal overste Brs. Van O.L.Vr. van Lourdes Bestuurslid Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm Lid Raad van Toezicht van Reliëf Lid algemene vergadering De Kromme Boom (Gent) Dhr. A. Kapteijns Secretaris Stichting Goede Werken Glorieux Br. Theo Bekkers Penningmeester Stichting Goede Werken Glorieux Econoom Alg. Bestuur Congregatie Brs. Van O.L.Vr. van Lourdes. Vrijwilliger patiënten vervoer Mutualiteit (Gent) Secretaris Fietsclub Oostakker/Lochristie BE Br. Ton Houdé Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux. Alg. Overste Congregatie broeders van O.L.Vr. van Lourdes.
Zuster Gervasia Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Plaatsvervangend provinciaal Overste Zusters van Barmhartigheid NL Lid van het algemeen bestuur van Zusters van Barmhartigheid (Ronse BE) Mevr. Lilian Mariën Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Dhr. Herman Stroobandt Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Diaken Bisdom Gent Voorzitter Actiegroep ‘Klimop’ Studiebeurzenproject Brazilië. Dhr. Rudo van Rooij Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Secretaris Toeristisch Bedrijfsleven Eersel, vrijwilliger
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
Nevenfuncties van de bestuursleden van Stichting Goede Werken Glorieux .
Br. Theo van den Boer Voorzitter Plaatsvervangend provinciaal overste Brs. Van O.L.Vr. van Lourdes Bestuurslid Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm Lid Raad van Toezicht van Reliëf Lid algemene vergadering De Kromme Boom (Gent) Dhr. A. Kapteijns Secretaris Stichting Goede Werken Glorieux Br. Theo Bekkers Penningmeester Stichting Goede Werken Glorieux Econoom Alg. Bestuur Congregatie Brs. Van O.L.Vr. van Lourdes. Vrijwilliger patiënten vervoer Mutualiteit (Gent) Secretaris Fietsclub Oostakker/Lochristie BE
Br. Ton Houdé Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux. Alg. Overste Congregatie broeders van O.L.Vr. van Lourdes. Zuster Gervasia Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Plaatsvervangend provinciaal Overste Zusters van Barmhartigheid NL Lid van het algemeen bestuur van Zusters van Barmhartigheid (Ronse BE) Mevr. Lilian Mariën Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Dhr. Herman Stroobandt Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Diaken Bisdom Gent Voorzitter Actiegroep ‘Klimop’ Studiebeurzenproject Brazilië. Dhr. Rudo van Rooij Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Secretaris Toeristisch Bedrijfsleven Eersel, vrijwilliger