St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
Webhosting digi4.nl
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
Wie zijn we? Stichting Goede Werken Glorieux (GWG), genoemd naar Etienne Modest Glorieux (1802 - 1872) is de Steunstichting van de projecten van de Congregatie in Brazilië, Ethiopië en Indonesië. Zij werft en beheert voor deze projecten de fondsen en onderneemt fondsenwervende activiteiten. De Stichting werkt alleen met vrijwilligers, heeft de ANBI-status en is sinds November 2020 lid van het CBF. Wat willen we oplossen? Veel mensen zitten gevangen in extreme armoede en een gebrek aan kansen. We werken aan een beter leven voor kansarme vrouwen, moeders en (gehandicapte) kinderen, kwetsbare kinderen & jeugd, (dakloze) ouderen en zieken. Wat willen we bereiken? ‘Een menswaardig bestaan voor iedereen’ door mensen in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien waardoor scholing voor kinderen; medische zorg en goede huisvesting binnen bereik komt. Voor ouderen en zieken is dagelijkse zorg, gezondheid en persoonlijke aandacht belangrijk. We bouwen aan realisering van ontwikkelingsdoelen 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 van de Verenigde Naties. Waar zijn we trots op? We werken met kwetsbare groepen naar een economisch, zelfstandig bestaan door onderwijs, werk, goede huisvesting, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. In Ethiopië, Indonesië en Brazilië bieden de projecten jaarlijks zo’n 150.000 kinderen en volwassenen de kans op een verbeterd leven mede door de steun van donoren wereldwijd.
CONTACT
Bestuurs informatie Bestuurs informatie De projecten in Ethiopië en het werven van fondsen worden behartigd en aangestuurd door Mevr. Corin van Poppel Stichtingsbestuur Voorzitter:       	Mevr. Ans Key Secretaris:      		Dhr. Ad Kapteijns Penningmeester: 	Br. Theo Bekkers Bestuurslid:		Br. Ton Houdé Bestuurslid:     		Dhr. Rudo van Rooij Bestuurslid:     		Dhr. Herman Stroobandt Klim-op-Brazilië
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Webhosting digi4.nl
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
Wie zijn we? Stichting Goede Werken Glorieux (GWG), genoemd naar Etienne Modest Glorieux (1802 - 1872) is de Steunstichting van de projecten van de Congregatie in Brazilië, Ethiopië en Indonesië. Zij werft en beheert voor deze projecten de fondsen en onderneemt fondsenwervende activiteiten. De Stichting werkt alleen met vrijwilligers, heeft de ANBI-status en is sinds November 2020 lid van het CBF. Wat willen we oplossen? Veel mensen zitten gevangen in extreme armoede en een gebrek aan kansen. We werken aan een beter leven voor kansarme vrouwen, moeders en (gehandicapte) kinderen, kwetsbare kinderen & jeugd, (dakloze) ouderen en zieken. Wat willen we bereiken? ‘Een menswaardig bestaan voor iedereen’ door mensen in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien waardoor scholing voor kinderen; medische zorg en goede huisvesting binnen bereik komt. Voor ouderen en zieken is dagelijkse zorg, gezondheid en persoonlijke aandacht belangrijk. We bouwen aan realisering van ontwikkelingsdoelen 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 van de Verenigde Naties. Waar zijn we trots op? We werken met kwetsbare groepen naar een economisch, zelfstandig bestaan door onderwijs, werk, goede huisvesting, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. In Ethiopië, Indonesië en Brazilië bieden de projecten jaarlijks zo’n 150.000 kinderen en volwassenen de kans op een verbeterd leven mede door de steun van donoren wereldwijd.
CONTACT
Bestuurs informatie Bestuurs informatie Stichtingsbestuur Voorzitter:       	Mevr. Ans Key Secretaris:      		Dhr. Ad Kapteijns Penningmeester: 	Br. Theo Bekkers Bestuurslid:		Br. Ton Houdé Bestuurslid:     		Dhr. Rudo van Rooij Bestuurslid:     		Dhr. Herman Stroobandt Klim-op-Brazilië De projecten in Ethiopië en het werven van fondsen worden behartigd en aangestuurd door Mevr. Corin van Poppel