PROJECT-OMSCHRIJVING
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
Het Counseling & Social Services Center (CSSC) werkt in de oudste wijken van Addis Abeba en heeft tot doel mensen zo zelfstandig mogelijk te maken. Het centrum richt zich op mensen met HIV, jongeren die een of beide ouders verloren hebben aan AIDS en kinderen met een meervoudige beperking en hun families. Door gebrek aan kennis worden mensen met een beperking of met HIV nog vaak gediscrimineerd in de Ethiopische samenleving. Er is een sterke overtuiging dat HIV of het hebben van een kind met een beperking een straf van God is. Door stigmatisering komen zij vaak in een geïsoleerde positie terecht. Het centrum brengt samen met de cliënt de problemen op het gebied van gezondheid, psychisch & sociaal welzijn, levensonderhoud en basisvoorzieningen in kaart. In een persoonlijk toekomstplan wordt bepaald hoe de problemen worden aangepakt en wie of welke instanties erbij betrokken moeten worden. Het plan is er op gericht dat de cliënt binnen een periode van 18-24 maanden een volwaardige plek in de maatschappij heeft. Zo wordt er medische behandeling in gang gezet, wordt er voorlichting gegeven aan familie en de directe omgeving en leert de cliënt een eigen inkomen te genereren, bijvoorbeeld door het opzetten van een eigen bedrijfje. De cliënt heeft de regie en het centrum ondersteunt. Voor kinderen met een beperking en hun ouders wordt ook een toekomstplan opgesteld met meer aandacht voor fysiotherapie, voeding en medische zorg voor het kind. De ouders worden geholpen met het opzetten van een eigen bedrijfje aan huis, zodat zorg voor het kind gecombineerd kan worden met het verdienen van een inkomen.
We begeleiden jongeren, die een of beide ouders hebben verloren aan HIV, en hun verzorgers. Door persoonlijke training en advies leren de jongeren hun eigen beslissingen te nemen en keuzes te maken; hun capaciteiten en talenten te ontdekken en deze in te zetten voor hun toekomst. Een toekomst die ze zelf uitstippelen en waarin de kans op een eigen inkomen groter is. Jongeren, jonge vrouwen en sexwerkers behoren tot de meest risicovolle groepen als het gaat om migratie, drugs- en alcoholverslaving, seksueel misbruik, schooluitval en HIV-besmetting. Voor deze groepen heeft het centrum uitgebreide voorlichtingsprogramma’s in de wijk, de scholen en huis aan huis. Jaarlijks werkt het centrum met 150 mensen met HIV, 150 kinderen met een meervoudige beperking, en met 275 jongeren die hun ouder(s) verloren hebben door AIDS. Met het voorlichtings-en trainingsprogramma worden jaarlijks 35,000 jongeren en volwassenen bereikt. In het centrum werken 34 medewerkers; de totale programma kosten per jaar bedragen € 375.000.
Een eigen bedrijfje aan huis
Op weg met een speciale rolstoel
PROJECT-OMSCHRIJVING
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
 Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
Het Counseling & Social Services Center (CSSC) werkt in de oudste wijken van Addis Abeba en heeft tot doel mensen zo zelfstandig mogelijk te maken. Het centrum richt zich op mensen met HIV, jongeren die een of beide ouders verloren hebben aan AIDS en kinderen met een meervoudige beperking en hun families. Door gebrek aan kennis worden mensen met een beperking of met HIV nog vaak gediscrimineerd in de Ethiopische samenleving. Er is een sterke overtuiging dat HIV of het hebben van een kind met een beperking een straf van God is. Door stigmatisering komen zij vaak in een geïsoleerde positie terecht. Het centrum brengt samen met de cliënt de problemen op het gebied van gezondheid, psychisch & sociaal welzijn, levensonderhoud en basisvoorzieningen in kaart. In een persoonlijk toekomstplan wordt bepaald hoe de problemen worden aangepakt en wie of welke instanties erbij betrokken moeten worden. Het plan is er op gericht dat de cliënt binnen een periode van 18- 24 maanden een volwaardige plek in de maatschappij heeft. Zo wordt er medische behandeling in gang gezet, wordt er voorlichting gegeven aan familie en de directe omgeving en leert de cliënt een eigen inkomen te genereren, bijvoorbeeld door het opzetten van een eigen bedrijfje. De cliënt heeft de regie en het centrum ondersteunt. Voor kinderen met een beperking en hun ouders wordt ook een toekomstplan opgesteld met meer aandacht voor fysiotherapie, voeding en medische zorg voor het kind. De ouders worden geholpen met het opzetten van een eigen bedrijfje aan huis, zodat zorg voor het kind gecombineerd kan worden met het verdienen van een inkomen.
We begeleiden jongeren, die een of beide ouders hebben verloren aan HIV, en hun verzorgers. Door persoonlijke training en advies leren de jongeren hun eigen beslissingen te nemen en keuzes te maken; hun capaciteiten en talenten te ontdekken en deze in te zetten voor hun toekomst. Een toekomst die ze zelf uitstippelen en waarin de kans op een eigen inkomen groter is. Jongeren, jonge vrouwen en sexwerkers behoren tot de meest risicovolle groepen als het gaat om migratie, drugs- en alcoholverslaving, seksueel misbruik, schooluitval en HIV-besmetting. Voor deze groepen heeft het centrum uitgebreide voorlichtingsprogramma’s in de wijk, de scholen en huis aan huis. Jaarlijks werkt het centrum met 150 mensen met HIV, 150 kinderen met een meervoudige beperking, en met 275 jongeren die hun ouder(s) verloren hebben door AIDS. Met het voorlichtings-en trainingsprogramma worden jaarlijks 35,000 jongeren en volwassenen bereikt. In het centrum werken 34 medewerkers; de totale programma kosten per jaar bedragen € 375.000.
Een eigen bedrijfje aan huis