St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
Webhosting digi4.nl
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
EEN DUURZAME TOEKOMST: Financieel onafhankelijk zijn, geeft de kans op een duurzame toekomst. In maximaal twee jaar werkt iedere cliënt toe naar het opzetten van een bedrijf of het volgen van een vakopleiding. Soms is het opzetten van een bedrijf moeilijk omdat de client wordt gestigmatiseerd en gediscrimineerd door de buurt. Om dit bespreekbaar te maken, organiseren we koffie-ceremonies (een belangrijk ritueel in Ethiopië) waarin we voorlichting geven over gevoelige onderwerpen zoals HIV/AIDS en handicaps. Zo proberen we begrip te creëren en de cliënt te re-integreren in de gemeenschap. Jaarlijks begeleiden we zo’n 550 vrouwen naar werk. Bijna alle vrouwen kunnen binnen twee jaar zorgdragen voor gezonde voeding; scholing voor hun kinderen; medische zorg en goede huisvesting. We doen aan een gedegen follow-up zodat we het welzijn van de vrouwen en hun gezinnen kunnen volgen.
PREVENTIE: Jongeren, jonge vrouwen en sexwerkers die in armoede leven behoren tot de meest risicovolle groepen als het gaat om migratie, drugs- en alcoholverslaving, seksueel misbruik, schooluitval en Hiv-besmetting. Voor deze groepen heeft het centrum uitgebreide voorlichtingsprogramma’s in de wijk, de scholen en huis aan huis. Met het voorlichtings-en trainingsprogramma worden jaarlijks 35,000 jongeren en volwassenen bereikt.
ONZE DOELGROEP: De meeste vrouwen kunnen, met de juiste hulp, een productief bestaan in de maatschappij opbouwen. We geven voorlichting, medische zorg en mentale begeleiding, goede huisvesting en begeleiding naar werk. De holistische benadering pakt de levensdomeinen: gezondheid - psychosociale omstandigheden - sociale rechten – levensonderhoud- integraal aan. Deze integrale aanpak is nodig want de domeinen zijn onlosmakelijk verbonden: een slechte gezondheid vermindert de kans op werk; zonder werk geen goede huisvesting. Een lekkend huis, een slechte gezondheid en/of werkeloos zijn, geeft psychische problemen wat de kans op succes vermindert. Deze vicieuze cirkel moet worden doorbroken. Iedere cliënt maakt een toekomstplan met een startdomein. Sommige vrouwen zijn ziek zodat de gezondheid als eerste wordt aangepakt. Soms is goed onderdak noodzakelijk en gaan we vandaaruit aan de slag. We werken naar duurzame ontwikkeling dus het traject naar werk is verplicht.
Quote van een van onze cliënten Mrs Sofya:  “Voordat ik deelnam aan het programma ‘begeleiding naar werk’ wist ik niks van zaken doen. Nu vind ik het heel interessant om een eigen zaak te hebben.  Met behulp van de training en het startkapitaal voor een Teff en Injera bakpan, maak ik tegenwoordig winst.   Ik heb veel succes want er staat al 12,000.00 birr (352 euro) op de bank en denk er over dat ik ook een wasservice ga beginnen want die is er in mijn buurt nog niet”.
Het center werkt sinds 1992 in Addis Ababa, hoofdstad van Ethiopië voor kwetsbare vrouwen: vrouwen HIV+, vrouwen met een kind met een handicap, prostituees en vrouwelijke migranten, die van het platteland naar de grote stad zijn gekomen voor een beter leven. De hulp aan deze vrouwen is hard nodig want volgens www.indexmundi.com leeft 30% van de Ethiopiërs onder de armoedegrens waaronder veel vrouwen die, zoals in veel Afrikaanse landen, de eenouderhuishoudens leiden, nauwelijks zijn opgeleid en geen werkervaring hebben. Meestal hebben ze geen sociaal netwerk want door hun status HIV+ of het kind met een handicap, worden ze door de omgeving gestigmatiseerd en gediscrimineerd. In Ethiopië overheerst de overtuiging dat zo’n vrouw of gezin een straf van God heeft gekregen. Uit angst voor deze vloek worden deze vrouwen door de buurt vermeden
COUNSELING & SOCIAL SERVICES CENTER
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
ONZE DOELGROEP: De meeste vrouwen kunnen, met de juiste hulp, een productief bestaan in de maatschappij opbouwen. We geven voorlichting, medische zorg en mentale begeleiding, goede huisvesting en begeleiding naar werk. De holistische benadering pakt de levensdomeinen: gezondheid - psychosociale omstandigheden - sociale rechten – levensonderhoud- integraal aan. Deze integrale aanpak is nodig want de domeinen zijn onlosmakelijk verbonden: een slechte gezondheid vermindert de kans op werk; zonder werk geen goede huisvesting. Een lekkend huis, een slechte gezondheid en/of werkeloos zijn, geeft psychische problemen wat de kans op succes vermindert. Deze vicieuze cirkel moet worden doorbroken. Iedere cliënt maakt een toekomstplan met een startdomein. Sommige vrouwen zijn ziek zodat de gezondheid als eerste wordt aangepakt. Soms is goed onderdak noodzakelijk en gaan we vandaaruit aan de slag. We werken naar duurzame ontwikkeling dus het traject naar werk is verplicht.
EEN DUURZAME TOEKOMST: Financieel onafhankelijk zijn, geeft de kans op een duurzame toekomst. In maximaal twee jaar werkt iedere cliënt toe naar het opzetten van een bedrijf of het volgen van een vakopleiding. Soms is het opzetten van een bedrijf moeilijk omdat de client wordt gestigmatiseerd en gediscrimineerd door de buurt. Om dit bespreekbaar te maken, organiseren we koffie-ceremonies (een belangrijk ritueel in Ethiopië) waarin we voorlichting geven over gevoelige onderwerpen zoals HIV/AIDS en handicaps. Zo proberen we begrip te creëren en de cliënt te re-integreren in de gemeenschap. Jaarlijks begeleiden we zo’n 550 vrouwen naar werk. Bijna alle vrouwen kunnen binnen twee jaar zorgdragen voor gezonde voeding; scholing voor hun kinderen; medische zorg en goede huisvesting. We doen aan een gedegen follow-up zodat we het welzijn van de vrouwen en hun gezinnen kunnen volgen.
PREVENTIE: Jongeren, jonge vrouwen en sexwerkers die in armoede leven behoren tot de meest risicovolle groepen als het gaat om migratie, drugs- en alcoholverslaving, seksueel misbruik, schooluitval en Hiv-besmetting. Voor deze groepen heeft het centrum uitgebreide voorlichtingsprogramma’s in de wijk, de scholen en huis aan huis. Met het voorlichtings-en trainingsprogramma worden jaarlijks 35,000 jongeren en volwassenen bereikt.
Quote van een van onze cliënten Mrs Sofya: “Voordat ik deelnam aan het programma ‘begeleiding naar werk’ wist ik niks van zaken doen. Nu vind ik het heel interessant om een eigen zaak te hebben. Met behulp van de training en het startkapitaal voor een Teff en Injera bakpan, maak ik tegenwoordig winst. Ik heb veel succes want er staat al 12,000.00 birr (352 euro) op de bank en denk er over dat ik ook een wasservice ga beginnen want die is er in mijn buurt nog niet”.
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Webhosting digi4.nl
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
Het center werkt sinds 1992 in Addis Ababa, hoofdstad van Ethiopië voor kwetsbare vrouwen: vrouwen HIV+, vrouwen met een kind met een handicap, prostituees en vrouwelijke migranten, die van het platteland naar de grote stad zijn gekomen voor een beter leven. De hulp aan deze vrouwen is hard nodig want volgens www.indexmundi.com leeft 30% van de Ethiopiërs onder de armoedegrens waaronder veel vrouwen die, zoals in veel Afrikaanse landen, de eenouderhuishoudens leiden, nauwelijks zijn opgeleid en geen werkervaring hebben. Meestal hebben ze geen sociaal netwerk want door hun status HIV+ of het kind met een handicap, worden ze door de omgeving gestigmatiseerd en gediscrimineerd. In Ethiopië overheerst de overtuiging dat zo’n vrouw of gezin een straf van God heeft gekregen. Uit angst voor deze vloek worden deze vrouwen door de buurt vermeden
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
COUNSELING & SOCIAL SERVICES CENTER