DONEREN IS UW HART OPENEN EN  HET MET EEN ANDER DELEN Als u wilt doneren van uw eigen bank rekening naar Stichting Goede Werken, kunt u er verzekerd van zijn dat uw gehele donatie ten goede komt aan een of meerdere projecten van GWG.  Zelf kunt u natuurlijk een voorkeur uitspreken en kiezen uit een van onze projecten in de verschillende landen waar wij werkzaam zijn.
Contact adres voor Nederland St. Goede Werken Glorieux t.a.v. Mevr. Lilian van Rooij Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL contact@goedewerkenglorieux.nl NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
Goede Werken Glorieux heeft de ANBI-status.
RSIN/fiscaalnummer ANBI 818744467
SPORT Als je de jeugd geen gezonde vrijetijdsbesteding aanbiedt, werk je mee aan het afglijden naar drugs of alcohol. Het centrum biedt vele sporten aan zoals zaalvoetbal, volley, teak-wondo, capoeira, judô, zumba gymnastiek. Heel wat wijkbewoners van middelbare of hogere leeftijd nemen deel aan vormen van gymnastiek. Een groep ouderen komt twee keer per week trouw gymnastiek doen en heeft daarna nog vaak andere contacten. Soms worden er inleidingen gehouden over de gezondheid, er wordt aandacht besteed aan verjaardagen, kortom mensen worden uit de eenzaamheid gehaald, krijgen aandacht en zelfrespect. Muziek speelt er een belangrijke rol in en het fleurt de deelnemers zichtbaar op CURSUSSEN Er zijn cursussen van allerlei aard, zoals leren lezen en schrijven, computerlessen, knippen en naaien, cursussen met betrekking tot hygiëne en gezondheid, kookcursussen, schilderen op stof, gitaarlessen. BEGELEIDING Enkele psychologen geven persoonlijke of groepsbegeleiding. Gezien de ervaringen met geweld en van personen met depressies, is er behoefte aan psychologische begeleiding. Elk jaar krijgt een groep van 50 jongeren de gelegenheid een levensproject te schrijven in het programma CRER`SER. Elke maand wordt een thema uitgewerkt en zo krijgt de jongere zicht op wat hij/zij in het leven wil.
PROJECT-OMSCHRIJVING
In de periferie van de stad Betim, een voorstad van Belo Horizonte in de staat Minas Gerais, is in 2003 een sociaal centrum opgericht met de naam “Centro Social Glorieux”. Het centrum kwam er na onderzoek naar de behoeften in de wijk(en). De broeders van OLV v Lourdes namen het voortouw, maar vele mensen uit die wijken zijn er bij betrokken, ook bij het bestuur van het centrum. Het is niet zozeer je inzetten VOOR mensen in achterstandssituaties, maar vooral SAMEN MET hen om zo betere levensomstandigheden in de wijk te creëren. Er zijn activiteiten op het gebied van:
Webhosting digi4.nl
Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland St. Goede Werken Glorieux Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België