NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
Webhosting digi4.nl
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
DE CONGREGATIE VAN DE BROEDERS VAN ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES De zorg en aandacht voor arme en kwetsbare medemensen heeft altijd centraal gestaan in het werk van Glorieux en de broeders van de Congregatie. De broeders legden zich in de beginjaren vooral toe op onderwijs maar gaandeweg hebben zij hun hulpverlening verbreed met de zorg voor andere kwetsbare doelgroepen. De werkwijze van Glorieux was praktijk georiënteerd, het letterlijke ‘handen uit de mouwen principe’! Deze manier van werken is tegenwoordig nog steeds in alle projecten van de broeders terug te zien. Het hangt samen met het charisma van de congregatie dat stoelt op de oorspronkelijke naam: Broeders van Goede Werken. In principe kunnen dat alle goede werken zijn. Maar wat concreet gedaan wordt, hangt samen met de noden van de plaats waarnaar de broeders worden gezonden. Bijna honderd jaar geleden trokken de eerste Broeders uit België en Nederland naar Indonesië en Congo. Curaçao en Canada, Spanje en Brazilië volgden later. Momenteel werkt de Congregatie in Indonesië, Brazilië en Ethiopië en is nog steeds aanwezig in België en Nederland.
OVER ONS
STEFANUS MODESTUS GLORIEUX (1802-1872) Was een sociaal bewogen priester uit het bisdom Gent. Hij was gegrepen door de erbarmelijke leefsituatie van de gewone mens in de negentiende eeuw in Vlaanderen. Geraakt door die noodsituatie wilde Glorieux helpen. Hij inspireerde een aantal Belgische en Nederlandse jonge mannen en vrouwen, die vanuit een rooms-katholieke inspiratie, Glorieux wilden helpen in zijn missie. Glorieux stichtte twee Congregaties waar deze jongeren een kloosterleven konden leiden in dienst van minder bedeelde mensen. Op 25 november 1830 stichtte Glorieux de Congregatie “Broeders van Goede Werken” in Ronse (België). Later werd de naam veranderd in “Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes” en werd Oostakker (België) gekozen als domicilie. In 1845 stichtte hij vervolgens in Ronse de Congregatie “Zusters van Barmhartigheid”. Glorieux breidde het werk geleidelijk uit over verschillende domeinen van hulpverlening: onderwijs en opvoeding van kwetsbare jeugd, (psychiatrische) verpleging, ouderenzorg, werkverschaffing voor werklozen en opvang van daklozen. Het werk bleef niet beperkt tot België, het breidde zich allereerst uit naar Nederland en later naar diverse andere landen. In 1848 werd Glorieux gedwongen Ronse en de congregaties te verlaten, maar tot zijn dood in 1872 bleef hij, alleen of met hulp van anderen, zijn idealen trouw en konden de armen steeds op hem rekenen. Hij stierf als een arme plattelandspastoor in 1872 in het plaatsje Smetlede.
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Disclaimer/ Pivacy
Webhosting digi4.nl
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
DE CONGREGATIE VAN DE BROEDERS VAN ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES De zorg en aandacht voor arme en kwetsbare medemensen heeft altijd centraal gestaan in het werk van Glorieux en de broeders van de Congregatie. De broeders legden zich in de beginjaren vooral toe op onderwijs maar gaandeweg hebben zij hun hulpverlening verbreed met de zorg voor andere kwetsbare doelgroepen. De werkwijze van Glorieux was praktijk georiënteerd, het letterlijke ‘handen uit de mouwen principe’! Deze manier van werken is tegenwoordig nog steeds in alle projecten van de broeders terug te zien. Het hangt samen met het charisma van de congregatie dat stoelt op de oorspronkelijke naam: Broeders van Goede Werken. In principe kunnen dat alle goede werken zijn. Maar wat concreet gedaan wordt, hangt samen met de noden van de plaats waarnaar de broeders worden gezonden. Bijna honderd jaar geleden trokken de eerste Broeders uit België en Nederland naar Indonesië en Congo. Curaçao en Canada, Spanje en Brazilië volgden later. Momenteel werkt de Congregatie in Indonesië, Brazilië en Ethiopië en is nog steeds aanwezig in België en Nederland.
OVER ONS
STEFANUS MODESTUS GLORIEUX (1802-1872) Was een sociaal bewogen priester uit het bisdom Gent. Hij was gegrepen door de erbarmelijke leefsituatie van de gewone mens in de negentiende eeuw in Vlaanderen. Geraakt door die noodsituatie wilde Glorieux helpen. Hij inspireerde een aantal Belgische en Nederlandse jonge mannen en vrouwen, die vanuit een rooms-katholieke inspiratie, Glorieux wilden helpen in zijn missie. Glorieux stichtte twee Congregaties waar deze jongeren een kloosterleven konden leiden in dienst van minder bedeelde mensen. Op 25 november 1830 stichtte Glorieux de Congregatie “Broeders van Goede Werken” in Ronse (België). Later werd de naam veranderd in “Broeders van Onze- Lieve-Vrouw van Lourdes” en werd Oostakker (België) gekozen als domicilie. In 1845 stichtte hij vervolgens in Ronse de Congregatie “Zusters van Barmhartigheid”. Glorieux breidde het werk geleidelijk uit over verschillende domeinen van hulpverlening: onderwijs en opvoeding van kwetsbare jeugd, (psychiatrische) verpleging, ouderenzorg, werkverschaffing voor werklozen en opvang van daklozen. Het werk bleef niet beperkt tot België, het breidde zich allereerst uit naar Nederland en later naar diverse andere landen. In 1848 werd Glorieux gedwongen Ronse en de congregaties te verlaten, maar tot zijn dood in 1872 bleef hij, alleen of met hulp van anderen, zijn idealen trouw en konden de armen steeds op hem rekenen. Hij stierf als een arme plattelandspastoor in 1872 in het plaatsje Smetlede.