DONEREN IS UW HART OPENEN EN  HET MET EEN ANDER DELEN Als u wilt doneren van uw eigen bank rekening naar Stichting Goede Werken, kunt u er verzekerd van zijn dat uw gehele donatie ten goede komt aan een of meerdere projecten van GWG.  Zelf kunt u natuurlijk een voorkeur uitspreken en kiezen uit een van onze projecten in de verschillende landen waar wij werkzaam zijn.
Contact adres voor Nederland St. Goede Werken Glorieux t.a.v. Mevr. Lilian van Rooij Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL contact@goedewerkenglorieux.nl NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
Goede Werken Glorieux heeft de ANBI-status.
RSIN/fiscaalnummer ANBI 818744467
De Stichting Goede Werken Glorieux (GWG) is een hulpverlenings organisatie die grotendeels gevormd wordt door vrijwilligers en gericht is op de allerarmsten in onze wereld. Wij doen dat door gestructureerde projecten op te zetten in Indonesië, Ethiopië en Brazilië. Deze projecten houden zich bezig met het bevorderen van de gezondheidszorg, het verbeteren van de levensomstandigheden, het informeren van mensen over voeding en leefomgeving, het verzorgen van opleidingen, de opvang en begeleiding van weeskinderen, de opvang en medisch zorg voor ouderen, de begeleiding van mensen met een lichamelijk of geestelijk handicap. Wij proberen in onze hulpverlening mensen niet afhankelijk te maken van onze zorg en begeleiding, maar hen juist te leren om voor zichzelf en hun gezin te zorgen. We gebruiken daarin vaak het woord “empowerment ”, mensen zelf de kennis en vaardigheden aanbieden om zich staande te houden in hun leefomgeving en zich verder te ontwikkelen. En soms gaan we nog verder en bieden we mensen gelegenheid tot verdere scholing en opleiding, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun omgeving. Dat kost heel veel inspanning van mensen, die meestal vrijwillig voor ons werkzaam zijn en een deel van hun leven, hun tijd en inspanningen geven om anderen te ondersteunen. Maar we hebben uiteraard ook geld nodig om onze doelen te bereiken. Daarvoor zoeken we sponsoren – grote en kleine – die we regelmatig informeren over de verschillende projecten. Ook is het mogelijk een project te adopteren. Van de ontvangen subsidies blijft niets, wat men noemt “aan de strijkstok hangen”. Wij garanderen dat 100 % van de ontvangen gelden ook daadwerkelijk aan de hulpverlening wordt besteed. Het ideëel karakter van de Stichting Goede Werken Glorieux is wettelijk erkend. Daarom hoeft geen successierecht betaald te worden over erfenissen en schenkingen. Ook kunnen giften, afhankelijk van inkomsten en aftrekposten, in aanmerking komen voor belastingaftrek. Soms krijgen we te horen ”wat jullie doen is prima, maar het is toch een druppel op een gloeiende plaat “. Dat mag zo zijn maar vele druppels kunnen ook een flinke regenbui maken. En niets doen is geen optie als je ervaart dat deze mensen zonder een klein beetje hulp geen menswaardig bestaan kunnen leiden en vergeten sterven aan de kant van de weg. HELP ONS HELPEN
Webhosting digi4.nl
Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland St. Goede Werken Glorieux Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België